Aktuellt

Betydelsen av svensk gummiindustri

Med ett stort utbud av gummiprodukter tillgängliga, från fordonsdäck till sportbollar, är den svenska gummiindustrin en global ledare i produktionen av denna typ av material. Tillsammans med USA är Sverige världens största exportör av detta mycket hållbara material. Enligt Svenska Gummiindustriförbundet importerar USA, liksom flera andra källor, omkring 25 procent av gummit. När gummifabriken är klar transporteras den landvägen genom transportvägar som passerar nationsgränserna.

Viktigt produkt inom tillverkningen

Gummiindustrin som stannar av någon anledning skulle ha en betydande inverkan på den totala ekonomin i nationen. Detta beror på att gummi är en så viktig produkt som används i nästan varje bransch. Det är också en naturresurs, vilket innebär att försörjningen måste fyllas på med hjälp av importerade råvaror, särskilt när ytterligare produktion kommer att behövas av produktivitetsskäl. Den största variationen av gummi kommer från länder runt om i världen. Som ett resultat finns det olika länder som producerar olika produkter för marknaden. Från länder i Latinamerika, där gummit utvinns av stora vattendrivna fabriker, till Asien och Afrika, där arbetare sliter i fälten skörda växterna själva, gummi anläggningen spelar en avgörande roll i den globala ekonomin.På grund av konkurrensen mellan länderna, har priset på gummi ökat dramatiskt under åren, vilket har inneburit en förlust av arbetstillfällen i USA samt Storbritannien. Internationella arbetsorganisationen har noterat att nittioåtta procent av världens gummi produceras av småbrukare i utvecklingsländerna. Dessa småbrukare har varit beroende av gummiodling som sin enda inkomstkälla i generationer. Och i många fall betalar de arbetarna extremt låga löner.

På grund av efterfrågan på gummi har de stora tillverkningsföretag som dominerar gummiindustrin blivit mycket effektiva när det gäller att producera gummi och utvinna det från jorden. De fabriker som producerar gummit är nu automatiserade, med de allra flesta av de uppgifter som automatiseras. Detta har gjort den genomsnittliga arbetstagaren till en föråldrad enhet inom hela gummiindustrin. Trots att de flesta småbrukare inte får äga fastigheter, de industrier som är anslutna till gummifabriken har haft en stor inverkan på försörjningen för småbrukare. Många företag har gått under, eftersom de misslyckats med att expandera utöver sitt ursprungliga sortiment av produkter. Många småbrukare kunde helt enkelt inte absorbera dessa förluster, och småbrukarna har lidit mycket av denna försummelse. För att kompensera för förlorad produktion anlitade gummifabriken underleverantörer, som var anställda av tillverkaren eller av enskilda gummiplantageägare. I början var dessa företag ofta främmande länder, men så småningom kunde regeringarna i värdländerna engagera sig för att bidra till att stabilisera situationen. Småbrukarna kunde sedan anpassa sig till förändringarna och återupprätta sin industri, medan regeringen var glad att se dessa företag öppnas igen.

Under de senaste åren har gummiindustrin kunnat expandera till en större kommersiell industri än den någonsin haft tidigare. Den första världen kriger verkade för att avbryta den hela produktionen cyklar, men efter kriga avslutat växte begäran för gummi igen. Sedan dess har gummianläggningen förvandlats till ett mångmiljonföretag, och gummiindustrin fortsätter att spela en viktig roll i den ekonomiska utvecklingen i hela världen. Efter andra världskriget blev länder över hela världen ansvariga för att fylla räkningen för små brukar producenternas förluster. På 1980-talet, när Europeiska unionen inrättades, fick gummiindustrin förmånsbehandling när det gällde tullar och handel.I och med att handelsavtalen antogs tilläts utvecklingsländerna att ansluta sig till unionen med nya fabriker och forskningsanläggningar. Detta ledde till produktion av mer och mer gummi i nya områden över hela världen. Vissa länder började till och med importera gummi, antingen för inhemsk konsumtion eller för exportändamål. Gummi är dock en känslig vara som måste hanteras med försiktighet.

Besök tungindustri.se för mer information.