Aktuellt

Fyra delar av en marknadsföringsstrategi

Din marknadsföringsstrategi bör fokusera på marknadsföringens fyra P:n – produkt, plats, pris och marknadsföring. Dessa fyra P:n är viktiga för att bygga upp ett företags produkt, göra den synlig och till ett konkurrenskraftigt pris, samtidigt som den marknadsförs. När det gäller det första P:et, plats, ska du fastställa de kanaler genom vilka konsumenterna köper din produkt.

Tänk på vad dina konkurrenter erbjuder och bestäm sedan var din målgrupp ska finnas. Identifiera målgruppens behov och önskemål och fokusera dina marknadsföringsinsatser på dem.

Om du vill etablera en stark närvaro hos en konkurrent ska du överväga vilken målgrupp den betjänar. Ditt företags direkta konkurrenter är de som betjänar samma kundsegment och marknadsför sig via liknande kanaler. Det innebär att de har en fördel gentemot dig inom det segmentet. Se till att du också tar hänsyn till deras räckvidd. Om de endast betjänar kunder i en stad kan du ha svårt att nå hela deras kundbas. Använd i så fall undersökningar och sociala medier för att samla in kundernas åsikter och förslag.

Nästa element i marknadsföringsstrategin är elementet “människor”. Detta avser din personal och dina kunder. Du måste lära dig om deras behov och förväntningar, mäta kundservicenivåer och utbilda din personal för att uppfylla dessa förväntningar. Den mänskliga faktorn förbises ofta av marknadsförare, men den är oerhört viktig för ditt företags framgång. Ta dig därför tid att tänka på alla dessa fyra områden innan du lanserar en ny kampanj. Dina kunder kommer att tacka dig.

Fördelarna med digital marknadsföring

Teknik och digital marknadsföring är nära sammankopplade och de två är sammanflätade. E-post var ett populärt verktyg i början av den digitala marknadsföringen, men snart flyttades fokus till sökmotorer och delningswebbplatser som Facebook. I slutet av 1980-talet hade datorerna lagringskapacitet för att lagra stora mängder kundinformation. Företagen började snart använda dessa tekniker. I dag använder nästan hälften av alla företag digital marknadsföring för att locka nya kunder. Detta gör det viktigare än någonsin att få fram ditt marknadsföringsbudskap på nätet.

För att lyckas med digital marknadsföring måste du förstå kundens resa. En kund börjar med att besöka en webbplats för att lära sig mer om en produkt. Denna forskning hjälper dem att avgöra om de vill köpa produkten eller tjänsten. När de har fattat det beslutet är de redo att göra ett köp. Digital marknadsföring gör det också möjligt för företag att vårda befintliga kunder och få nya kunder att köpa igen. Alla dessa metoder kan vara effektiva, men du måste ta hänsyn till dina marknadsföringsmål, din marknadsföringsbudget, din personalstyrka och hur dina kunder interagerar med ditt varumärke.

En av de viktigaste fördelarna med digital marknadsföring är kostnaden. Den kostar en bråkdel av vad traditionella former av reklam gör. Den kan också hjälpa dig att nå kunderna mer effektivt och reagera på trender och konversationer i realtid. Det gör det också möjligt för dig att engagera dig direkt med dina kunder och svara på deras kommentarer, recensioner och inlägg i sociala medier. Genom att använda digital marknadsföring kan du bygga upp varumärkeslojalitet och bli branschledande inom ditt område. Det är ett smart beslut som kommer att löna sig i längden.

Den digitala tidsåldern håller snabbt på att omforma offlinevärlden, och vi ser effekterna av detta i vår vardag. Den digitala världen är alltmer mobil, så det är viktigt att nå din publik var den än befinner sig. Genom att rikta ditt innehåll i det ögonblick då det behövs kan du nå ut till konsumenter på rätt plats vid rätt tidpunkt. Digital marknadsföring är en av de mest effektiva och prisvärda marknadsföringsstrategierna som finns. När den digitala marknadsföringen görs på rätt sätt kan den generera nya kunder på ett sätt som du aldrig trodde var möjligt.

Digital marknadsföring är mycket spårbar och mätbar. Tidigare var man tvungen att vänta tills kampanjen var över för att få meningsfulla data. Men i dag kan du med digital marknadsföring testa ditt annonsinnehåll och göra justeringar direkt om du upptäcker att det inte ger önskat resultat. Pay-per-click-reklam kan till exempel användas på sökmotorer som Google och Bing. Samma sak gäller för annonser i mobilappar. Du kan till exempel använda PPC-annonsering för att öka mängden trafik som en mobilapplikation får.

Innehållsmarknadsföring är ett annat effektivt sätt att generera leads. Man använder taktik för innehållsmarknadsföring för att utbilda konsumenter samtidigt som man bygger en relation med dem. Förutom att främja varumärkeskännedom bidrar innehållsmarknadsföring till att öka auktoritetsstatusen och höja profilen. Som en extra bonus är det ett bra utlopp för författare och videoproducenter. En stark analytisk förmåga är avgörande för att lyckas med innehållsmarknadsföring. I det långa loppet kommer kampanjer för innehållsmarknadsföring att betala sig i form av ökad trafik.

Inspirera till positiv förändring med social marknadsföring

Men medan många marknadsföringsstrategier används för att marknadsföra produkter eller tjänster har social marknadsföring en specifik funktion: att inspirera till positiv förändring. Genom att använda symboler kan social marknadsföring utnyttja konsumenternas emotionella intelligens och skapa en positiv inverkan. Exempel på sådana symboler är “LiveStrong”-armband, som bärs som en ständig påminnelse om orsaken. Ett program som fokuserar på att marknadsföra en hormonell spiral placerade den som en livsstilsprodukt med fördelar som går utöver dess preventiva egenskaper. Kontinuerlig övervakning av kampanjens framgång är viktig för att se till att initiativ för social marknadsföring får största möjliga effekt.

Förutom konkreta produkter kan strategier för social marknadsföring också främja icke-påtaglig medvetenhet, till exempel begreppet familjeplanering, vaccinationer och oral rehydrering. Dessutom används kampanjer för social marknadsföring för att främja ämnen som näringsriktig kost och hälsorisker med rökning. Andra områden som social marknadsföring inriktas på är sanitet, miljöförstöring och korruption. Denna metod liknar en differentieringsstrategi inom marknadsföringsbranschen, där företag kan ta ut högre priser för sina produkter.